MBR Sistemleri

Membran Biyoreaktör (MBR) sistemleri biyolojik arıtmanın yapıldığı aktif çamur sisteminin son çökeltme tankı yerine nano gözeneklere sahip membran filtrelerle birleştirildiği sistemlerdir.
MBR sistemlerinde biyolojik olarak parçalanabilen atıksuyun içerisindeki kirleticiler mikroorganizmalar yardımıyla parçalanarak nano gözeneklere sahip membran filtreler yardımıyla katı-sıvı faz ayrımı gerçekleştirilir. Biyolojik tank içerisine daldırılan membranlardan arıtılan atıksuyun içerisinde bakteri, bulanıklık, askıda katı madde ve hatta birçok virüs bulunmamaktadır. Klasik Atıksu arıtma sistemlerine göre çok az alan kaplayan ve çok az atık çamur çıkan sistemlerden elde edilen arıtılmış su kullanım suyu olarak birçok alanda kullanılabilmektedir. MBR sistemlerinin klasik sistemlere göre avantajları;

*Arıtılmış su kalitesi çok yüksek olması
*Bakteri ve Virüs giderimi sağlanması
*Tesis hacmi %80 düşük olması
*Çökelme, Kuagülasyon-Flokülasyon Havuzlarına gerek olmaması
*Klor kullanılmaması
*Koku oluşmaması
*Çamur üretiminin çok az olması
*Yüzeydeki buharlaşmanın çok az olması
KOMESLİ AR-GE olarak üretim tesislerimizde MemBioSS® markası ile ürettiğimiz membran modül ve reaktörlerimiz ile yerli ve milli olarak Atıksu arıtımız ve geri kazanımı yapmaktayız.