Endüstriyel Atıksu Arıtımı

Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri ve her türlü üretimden kaynaklanan atıksuların adlandırıldığı endüstriyel atıksular çok büyük sorun oluşturmaktadır. Evsel atıksulardan çok farklı ve çeşitli olan endüstriyel atıksuların arıtımı da endüstriden endüstriye göre değişmektedir. Endüstriyel çeşitlilik ile birlikte endüstriyel atıksularda da çok değişik içeriklerde olmakta ve çevreye çok büyük zararlar vermektedir. Üretim sırasında kullanılan suyun miktarının fazla olmasından dolayı atıksu miktarının çok olması, içerdiği kirleticiden dolayı Endüstriler, üretim çeşidine ve kapasitesine göre farklı karakter ve debilerde olabilmektedir.
Endüstriyel Atıksu arıtımı zor olduğu için arıtma tesisi tasarımları kompleks ve ileri teknoloji gerektiren uygulamalar kullanılması gerekmektedir. Bunun içinde alanında uzman ve tecrübeli mühendisler tarafından tasarlanıp imal edilip işletilmesi gerekmektedir.
KOMESLİ AR_GE olarak tecrübeli ve uzman kadromuz ile birlikte endüstriyel tesisin üretim- su kullanımı ve Atıksu oluşumu bir bütün olarak ele alınarak bunu uygun çözümler bulunmaktadır. Temiz üretim ve kirlilik önleme konularını endüstriyel Atıksu arıtma ile birleştiren firmamız, endüstriyel arıtmada akıllı sistemler kullanarak minimum enerji ve işletme maliyetini hedeflemektedir.