Evsel Atıksu Arıtımı

İnsanların yaşadıkları bölgelerde, yaşamsal faaliyetleri sonucunda banyo, tuvalet, mutfak gibi yerlerden kaynaklanan atıksulara evsel atıksular adı verilir. Evsel atıksular arıtma işlemine tabi tutulmadan alıcı ortama (nehir, göl, deniz, vb.) deşarj edilmesi sonucu öncelikle ortamdaki oksijen miktarını düşürerek canlılara zarar vermekte ve doğayı kirleterek doğal dengeyi bozmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde bu durum yasalar ile kontrol altına alınarak arıtma tesisleri kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Mikroorganizmalar yardımı ile atıksuyun içerisinde bulunan organik kirletici maddelerinin bertarafına dayanan yöntem olan biyolojik arıtma evsel atıksuların arıtılmasında en yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir.

Evsel nitelikli atıksular, alıcı ortama deşarj yerine tekrar kullanılmak istenirse, biyolojik arıtma ile birlikte başta membran filtrasyonu olan ileri tekniklerde kullanılarak atıksuların tekrar kullanımı mümkün olmaktadır.

İhtiyacınıza uygun tasarladığımız paket, modüler, mobil ve betonarme atıksu arıtma tesisleri ile istenilen standartlarda arıtma verimi sağlayarak, doğru tasarım sonucu düşük arazi ve enerji ihtiyacı, koku oluşmaması ve kullanım kolaylığı ile müşterilerimize anahtar teslim olarak sunulmaktadır.