Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Hizmetlerimizi gerçekleştirirken; en yeni teknik ve teknolojiler doğrultusunda, çevre bilincinin geliştirilmesi ve atıkları en doğru şekilde minimize ederek bertaraf etmeyi kendisine politika edinen firmamız sürdürülebilir kalkınma ile birlikte doğal kaynakları en verimli şekilde kullanılmasına önem vermektedir. Atık hiyerarşisi kavramına göre oluşabilecek atıkların en düşük seviyeye indirerek uygun geri kazanım ve sıfır atık yaklaşımı ile çevre üzerindeki etkimizi en alt seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz.

KALİTE POLİTİKAMIZ
KOMESLİ AR-GE olarak, hizmetlerimizin tümünde kaliteyi en yüksek seviyede tutmayı hedeflemekteyiz. Sürekli gelişim içerisinde yenilikçi, araştırmacı, takipçi, denetleyici yaklaşım ile taahhütlerimizi gerçekleştirip hedeflerimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Sahip olduğu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 18001:2014, TSE-HBY belgeleri ile kalite politikasını artıran firmamız marka tescil ile de markalarını koruma altına almıştır.